NIEUWJAARSTOMBOLA 2019

maandag 1 oktober 2018

Net als vorig jaar organiseert Rotary club Ieper een nieuwjaarstombola.
Het concept bleef onveranderd. De nieuwjaarstombola wordt in de vorm van een kalender op 3990 exemplaren gedrukt, genummerd van 1 t.e.m. 3990. Deze worden verkocht aan 5 €. Elk exemplaar heeft een uniek nummer.

Er zijn zo’n 385 prijzen te winnen voor een totale waarde van meer dan 20.000 €. De winnende nummers worden van 1 tot 31 januari 2019 hier bekend gemaakt.

De winnaars dienen hun prijs bij de sponsors af te halen, en dit uiterlijk tegen 30 juni 2019.


doel

De opbrengst van deze actie komt te goed aan sociale doelen en dit jaar heel in het bijzonder naar Tegoare vzw, Op 't Spoor vzw en Tejo Ieper.


Het eerste goeie doel is opnieuw Tegaore. Het accent hierbij gaat naar initiatieven die kinderen van kansarme gezinnen uit Ieper helpen. Tegoare is de Ieperse schakel in een ketting van meer dan honderd Welzijnsschakels in Vlaanderen. Een ploeg enthousiaste vrijwilligers wil mensen in armoede samenbrengen en bijstaan. Door deze mensen op basis van respect en gelijkwaardigheid te benaderen wil Tegoare de ogen openen voor de armoede in onze stad, deze mensen een stem geven en hun ondersteunen in de zoektocht naar een menswaardig leven.

Als volgende  onderschrijven we ook “Op ’t Spoor”. Op een gegeven moment kun je zo erg in de financiële problemen komen, dat je zelfs geen geld meer hebt om dagelijks eten voor jezelf en je gezin te kopen. Daarom is de voedselbedeling  in het leven geroepen. Iedere dag zetten meerdere vrijwilligers zich in om een hygiënische en dagverse voedselbedeling aan te bieden in een warm en laagdrempelig onthaal. Aan gezinnen en aan alleenstaanden met of zonder kinderen, aan mensen met een beperking en aan vluchtelingen. Voedsel wordt zo ook niet langer weggegooid door supermarkten, maar aan de voedselbedeling gegeven.

Tot slot vonden we het  nieuwe TEJO-project in Ieper een bijzonder goed initiatief. TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anomniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen, zodat de jongeren in een vroeg stadium kunnen geholpen worden en de probleemsituatie niet verder escaleert.

Rotary Club Ieper steunt deze projecten om verschillende redenen. De medewerkers zijn allemaal vrijwilligers. Ze ontvangen hiervoor geen subsidies. Daarnaast zien wij dat hun jarenlange inspanningen de mensen helpen waar de nood het hoogst is. Mensen dichter bij elkaar brengen is een nobel doel voor een serviceclub.


financiën

Wie onze actie wil steunen kan dit door storting op rekening IBAN: BE26 8601 0843 1329 (BIC: SPAABE22) van Rotary Club Ieper, met vermelding "Nieuwjaarstombola 2018".


algemene info

Voor meer vragen over deze actie kan u contact opnemen via tombola@rotaryclubieper.be


attached images